dafabet888注册

新闻资讯

dafabet888注册

当前位置: dafabet888注册 >> 新闻资讯 >> 通知公告 >> 正文
dafabet888注册 关于2020年补充专任教师网上报名截止时间的通知
来源:组织人事处 作者:徐萌 责编:夏静 发布时间:2021-06-24

                                                                                     dafabet888注册 关于

                                                                                 2020年补充专任教师网上报名截止时间的通知

 

根据学院招聘工作安排,2020年补充专任教师网上报名截止时间为2020年6月24日17:00,2020年6月24日17:00后不再接受专任教师岗位报名。

特此通知。

 

dafabet888注册 组织人事处

2020年6月24日